LÆRDAL SOKN

Brattegjerde 2, 6887 LÆRDAL kyrkja@laerdal.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 241 stemmer

Medlemer

Ranveig Skårheim Ljostveit f. 1960 , Butikkeigar
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
Anne Karin Brugrand f. 1959 , Spesialsjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
Magne Klepp f. 1971 , Personalmarknad - bank
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
Merete Bjørkum Fossøy f. 1965 , Hjelpepleiar
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
Jostein Avdem Fretland f. 1990 , Komponist/forfattar
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
Linda Hillestad Linga f. 1985 , Helsefagarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 258 stemmer

Varamedlemer

Steinar Starheimseter f. 1957 , Gardbrukar
Nominasjonskomiteens liste 258 stemmer
Tommy Berg f. 1974 , industriarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer
Vebjørn Fagernes f. 1940 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer
Dagrun Valaker f. 1965 , spesialsjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer
Ada Nedrehegg Walla f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
TOMMY BERG f. 1976, industriarbeidar
2
LINDA HILLESTAD LINGA f. 1987, Helsefagarbeidar
3
KRISTOFFER FOSSØY f. 1996, Kjøkkensjef
4
MAGNE KLEPP f. 1973, Personalmarknad - bank
5
RANVEIG SKÅRHEIM LJOSTVEIT f. 1962, Butikkeigar
6
LIV ROMØREN f. 1983, Vetrinær
7
OLE PETTER HOLMEN f. 1974, Tømrar
8
MERETE BJØRKUM FOSSØY f. 1967, Hjelpepleiar
9
VEBJØRN FAGERNES f. 1942, Pensjonist
10
JOSTEIN AVDEM FRETLAND f. 1992, Komponist/forfattar
11
ADA NEDREHEGG WALLA f. 1954, Pensjonist
12
JONATAN NESSET f. 1984, Avdelingsleiar medisinsk
13
ROLF EINAR JAKOBSEN f. 1945, Pensjonist/gardbrukar
14
KJELL RUNE HUMBORSTAD f. 1983, Planleggar IKT
15
RUNE DVERGSDAL f. 1957, Ingeniør
16
STEINAR STARHEIMSETER f. 1959, Gardbrukar
17
DAGRUN VALAKER f. 1967, spesialsjukepleiar
18
ANNE KARIN BRUGRAND f. 1961, Spesialsjukepleiar