HAFSLO SOKN

6869 HAFSLO 57 68 56 41 vegard@kyrkja.luster.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 301 stemmer

Medlemer

Ester Tronstad Oklevik f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 365 stemmer
Arvid Heggestad f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer
Solveig Høyheim f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 344 stemmer
Grete Marie Skårhaug Solvi f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 344 stemmer
Helene Flatland Erfjord f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 342 stemmer
Jan Erik Røneid f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 335 stemmer

Varamedlemer

Vidar Nes f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 326 stemmer
Jarle Ovrid f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer
Marit Nondal f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 311 stemmer
Eva Vibeke Tangen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
Terje Brunborg f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
HELENE FLATLAND ERFJORD f. 1968 Hafslo
2
ESTER TRONSTAD OKLEVIK f. 1974 Hafslo
3
ARVID HEGGESTAD f. 1955 Hafslo
4
SOLVEIG HØYHEIM f. 1954 Hafslo
6
JAN ERIK RØNEID f. 1969 Hafslo
7
VIDAR NES f. 1987 Veitastrond
8
JARLE OVRID f. 1967 Hafslo
9
EVA VIBEKE TANGEN f. 1974 Hafslo
10
TERJE BRUNBORG f. 1984 Hafslo
11
MAGNHILD HAUGSVÆR f. 1977 Hafslo
12
MARIT NONDAL f. 1966 Hafslo