SOLVORN SOKN

6870 ORNES 57 68 56 41 vegard@kyrkja.luster.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 67 stemmer

Medlemer

Jarle Rauboti f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
Rakel Optun Skagen f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
Maria Søhoel f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 79 stemmer
Signe Gudveig Rauboti f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 77 stemmer
Ole-Henrik Nitter Walaker f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 77 stemmer
KITTY HAGEN f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 71 stemmer

Varamedlemer

Ola Skophamar f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 71 stemmer
Martin Eide f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 69 stemmer
Nils Martin Fjær f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 68 stemmer
Leif Johan Hamaren f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 68 stemmer
Jorunn Sofie Hundershagen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 67 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
MARIA SØHOEL f. 1996 Solvorn
2
JARLE RAUBOTI f. 1957 Solvorn
3
RAKEL OPTUN SKAGEN f. 1989 ornes
4
JAN HEGGESTAD f. 1977 solvorn
5
JORUNN SOFIE HUNDERSHAGEN f. 1952 solvorn
6
KITTY HAGEN f. 1969 Solvorn
7
SIGNE GUDVEIG RAUBOTI f. 1984 Solvorn
8
MARTIN EIDE f. 1985 Solvorn
9
OLE-HENRIK NITTER WALAKER f. 1972 Solvorn
10
NILS MARTIN FJÆR f. 1968 Solvorn
11
OLA SKOPHAMAR f. 1958 Solvorn
12
LEIF JOHAN HAMAREN f. 1952 Kinsedal