GAUPNE SOKN

6868 GAUPNE 57 68 56 40 geir@kyrkja.luster.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 205 stemmer

Medlemer

Ellen Pauline Borch Veum f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
Åse Edith Snøtun f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer
Werner Hillestad f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer
Jorunn Ødegård f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
Evelyn Bukve Gunnestad f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Kenny Petra Ekrene f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 238 stemmer

Varamedlemer

Jan Sølve Haugen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 238 stemmer
Hanna Kristina Molland Edvardsen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 236 stemmer
Jostein Magnar Hauge f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 234 stemmer
Stian Fossøy f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 232 stemmer
Tone Elisabeth Leirdal f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
ÅSE EDITH SNØTUN f. 1952 Gaupne
2
WERNER HILLESTAD f. 1959 gaupne
3
JORUNN ØDEGÅRD f. 1961 gaupne
4
ELLEN PAULINE BORCH VEUM f. 1961 gaupne
5
JANNE KRISTIN FRISTAD HOP f. 1981 gaupne
6
KENNY PETRA EKRENE f. 1954 gaupne
7
STIAN FOSSØY f. 1982 gaupne
9
JAN SØLVE HAUGEN f. 1973 gaupne
10
TONE ELISABETH LEIRDAL f. 1981 gaupne
11
EVELYN BUKVE GUNNESTAD f. 1979 gaupne
12
JOSTEIN MAGNAR HAUGE f. 1947 gaupne