DALE SOKN

Hengesteg, 6872 LUSTER 57 68 56 40 geir@kyrkja.luster.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 87 stemmer

Medlemer

Elisabeth Bondevik Orrestad f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
Johannes Øygarden f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
Jan Henry Tverberg f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
Kjetil Hovland f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 94 stemmer
Anne Solberg Verlo f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer
Janne Cathrine Kvamme Sætherbø f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 91 stemmer

Varamedlemer

Nina Karin Lerum f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Geir Magne Ødegård f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Gro Kvam Fjøsne f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Geir Morten Brun f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Liv Johanna Ellingseth f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
JOHANNES ØYGARDEN f. 1957 Høyheimsvik
2
NINA KARIN LERUM f. 1989 Luster
3
JAN HENRY TVERBERG f. 1969 Luster
4
GEIR MORTEN BRUN f. 1974 Høyheimsvik
5
ANNE SOLBERG VERLO f. 1983 Luster
6
LIV JOHANNA ELLINGSETH f. 1967 Luster
7
KÅRE FRODE HØYHEIM f. 1976 Luster
8
GEIR MAGNE ØDEGÅRD f. 1970 Luster
9
TOR MAGNE KVAMSDAL f. 1982 Luster
10
11
GRO KVAM FJØSNE f. 1960 Luster
12
KJETIL HOVLAND f. 1970 Luster
13
MONA BEATHE LISTOU f. 1968 Luster
14
KJELL ARNE ALME f. 1969 Luster
15
ATLE ØDEGÅRD f. 1987 Luster
16
MARIANNE HAUGLUM f. 1968 Luster
17
OLE FUHR f. 1962 Luster