NES SOKN

6875 HØYHEIMSVIK 57 68 56 40 geir@kyrkja.luster.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 54 stemmer

Medlemer

Kjell Olav Bondevik f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 72 stemmer
Ingunn Elise Watsend Erichsen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 66 stemmer
Synnøve Fortun f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 63 stemmer
Rita Kalstad f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 62 stemmer

Varamedlemer

Marit Einarsrud f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 56 stemmer
Svein Arne Næss f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 55 stemmer
Albert Slagstad Høyheim f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 52 stemmer
Gunn Jorunn Hesjevoll f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 53 stemmer
Magne Olsen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 52 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
KJELL OLAV BONDEVIK f. 1985 Høyheimsvik
2
INGUNN ELISE WATSEND ERICHSEN f. 1979 Høyheimsvik
3
SVEIN ARNE NÆSS f. 1953 Høyheimsvik
4
RITA KALSTAD f. 1955 Høyheimsvik
5
MARIT EINARSRUD f. 1968 Høyheimsvik
6
SYNNØVE FORTUN f. 1952 Høyheimsvik
7
ALBERT SLAGSTAD HØYHEIM f. 1983 Høyheimsvik
8
GUNN JORUNN HESJEVOLL f. 1962 Høyheimsvik
9
MAGNE OLSEN f. 1970 Høyheimsvik