ÅLHUS SOKN

6847 VASSENDEN 57 72 85 06 kyrkjekontoret@jolster.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 237 stemmer

Medlemer

MARTA FIMREITE f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 312 stemmer
REIDUN GRAVDAL NEDREBØ f. 1978 , Sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
NINA ÅRSET SOLHEIM f. 1968 , Postfunksjonær
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
ELLINOR ØSTENSTAD f. 1966 , Hjelpepleiar
Nominasjonskomiteens liste 254 stemmer
MERETE OLINE HELGHEIM f. 1970 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer
AUD ANNY TVEIT SOLHEIMSNES f. 1958 , Butikkmedarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer

Varamedlemer

IRENE MUREN KNAPSTAD f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 251 stemmer
ARVID TVEIT f. 1972 , Arealplanleggar
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
EINAR HELGE HANSEN f. 1963 , Ambulansearbeidar
Nominasjonskomiteens liste 238 stemmer
LAILA KRISTINE AVEDAL STØFRING f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 238 stemmer
MAGNE KRISTIAN KVINGE f. 1967 , Bilopphoggar
Nominasjonskomiteens liste 233 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
MARTA FIMREITE f. 1950, Pensjonist Vassenden
2
ARVID TVEIT f. 1972, Arealplanleggar Vassenden
3
REIDUN GRAVDAL NEDREBØ f. 1978, Sjukepleiar Ålhus
4
EINAR HELGE HANSEN f. 1963, Ambulansearbeidar Vassenden
5
NINA ÅRSET SOLHEIM f. 1968, Postfunksjonær Vassenden
6
MERETE OLINE HELGHEIM f. 1970, Lærar Ålhus
7
IRENE MUREN KNAPSTAD f. 1953, Pensjonist Vassenden
8
MAGNE KRISTIAN KVINGE f. 1967, Bilopphoggar Vassenden
9
ELLINOR ØSTENSTAD f. 1966, Hjelpepleiar Eikås
10
AUD ANNY TVEIT SOLHEIMSNES f. 1958, Butikkmedarbeidar Vassenden
11
LAILA KRISTINE AVEDAL STØFRING f. 1953, Pensjonist Vassenden