FØRDE SOKN

Kyrkjevegen 23F, 6809 FØRDE 57 82 81 80 forde.kyrkje@fordekyrkje.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 689 stemmer

Medlemer

Bjørn-Harald Haugsvær f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 867 stemmer
Ingeborg Watne Flatland f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 789 stemmer
Jorun Signy Gjengedal Knapstad f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 737 stemmer
Cathrin Hjelle Søvde f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 736 stemmer
Aud Berit Fossøy f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 704 stemmer
Liisa Maria Holsen f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 691 stemmer
Ole Johnny Warvik f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 690 stemmer
Sven Ivar Hove f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 673 stemmer

Varamedlemer

Leonard-Gheorghe Subrescu f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 670 stemmer
Anny Konstanse Skadal Andreasen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 665 stemmer
Nina Gornitshni f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 675 stemmer
Inger Irene Dvergsdal f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 677 stemmer
Olav Magne Hegdal f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 663 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste