DAVIK SOKN

6730 DAVIK 57 79 47 11 kav@bremanger.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 78 stemmer

Medlemer

Gro Bakke Abildsnes f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 103 stemmer
Magnus Endal f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 98 stemmer
Daniel Hoel f. 1999
Nominasjonskomiteens liste 92 stemmer
Reidun Isane Solvang f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 92 stemmer
Stein-Kåre Karstensen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 85 stemmer
Inger Johanne Sande f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 84 stemmer

Varamedlemer

Ole Marius Lien f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 83 stemmer
Helge Bakke f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
Henrik Aardalsbakke f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
Silje Elin Ekornbakke Goverud f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
Karstein Bakke f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 79 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste