BREMANGER SOKN

6727 BREMANGER 57 79 69 70 kav@bremanger.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 165 stemmer

Medlemer

May-Britt Kristiansen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 194 stemmer
Katrine Nygård f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer
Kirsti Svarstad f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer
Ruth Marit Igland f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 185 stemmer
Unni Reidun Frøyen Ferstad f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 182 stemmer
Anita Solbakken Nygård f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 175 stemmer
Iris Lillian Liseth f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 174 stemmer
Øyvind Hauge f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 174 stemmer

Varamedlemer

Pål Eikeset f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 174 stemmer
Svein Ulrik Igland f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
Rita-Janne Hauge Igland f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
Elisabeth Kristin Førde f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
Georg Førde f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste