KJØLSDALEN SOKN

6776 KJØLSDALEN 57 86 17 55 kyrkjekontor@eid.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 101 stemmer

Medlemer

Torfinn Myklebust f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
Bjørn Johan Aardal f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
Jorunn Åse Breiteig f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
Sølvi Ramnefjell Haus f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
Dianne Jorunn Eikaas f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer

Varamedlemer

Cato Albrigtsen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Johanne Brit Thue Gilleshammer f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Caroline Anna Johansson Erviksæter f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 97 stemmer
Ole Morten Dahlgren Erviksæter f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 100 stemmer
Astrid Seljeseth f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 100 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
TORFINN MYKLEBUST f. 1962 Kjølsdalen
2
JORUNN ÅSE BREITEIG f. 1965 Kjølsdalen
4
CATO ALBRIGTSEN f. 1974 Kjølsdalen
5
SØLVI RAMNEFJELL HAUS f. 1960 Kjølsdalen
6
DIANNE JORUNN EIKAAS f. 1962 Kjølsdalen
7
OLE MORTEN DAHLGREN ERVIKSÆTER f. 1968 Kjølsdalen
8
JOHANNE BRIT THUE GILLESHAMMER f. 1957 Kjølsdalen
9
ASTRID SELJESETH f. 1993 Kjølsdalen
10
BJØRN JOHAN AARDAL f. 1966 Kjølsdalen