HYEN SOKN

6829 HYEN 57 86 56 16 gkf@iventelo.net

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 144 stemmer

Medlemer

Kurt Djupvik f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
Narve Eimhjellen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
Sølvi Anita Eimhjellen Sæther f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
Gerd Jorunn Heimseter Aa f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
Anne Turid Jorunn Aa f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 154 stemmer

Varamedlemer

Aud Kari Solheim f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
Jon Egil Gjengedal f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
Solveig Randi Hope f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
KURT DJUPVIK f. 1950, Pensjonist Hyen
3
NARVE EIMHJELLEN f. 1951 Eimhejellen
4
JON EGIL GJENGEDAL f. 1972 Røyrvika
5
SOLVEIG RANDI HOPE f. 1956 Hope