RANDABYGD SOKN

6796 HOPLAND 57 87 98 33 sokneprest@hornindal.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 66 stemmer

Medlemer

Edvin Rand f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 87 stemmer
Wenche Johanne Henden f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 81 stemmer
Inger Johanne Hopland f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 77 stemmer
Anne Maren Takle f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer

Varamedlemer

Irene Susann Stensaker f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer
Stig Ove Nesbakk f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer
Jakob Hammer f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 68 stemmer
Trine Rand f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 68 stemmer
Inger-Anne Hopland f. 1994
Nominasjonskomiteens liste 68 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
Edvin Rand f. 1963 6796 Hopland
2
IRENE SUSANN STENSAKER f. 1976 6796 Hopland
3
JAKOB HAMMER f. 1956 6796 Hopland
4
INGER JOHANNE HOPLAND f. 1976 6796 Hopland
5
JOHNNY ATLE TVINNEREIM f. 1964 6796 Hopland
6
ANNE MAREN TAKLE f. 1973 6796 Hopland
7
WENCHE JOHANNE HENDEN f. 1958 6796 Hopland
8
STIG OVE NESBAKK f. 1988 6796 Hopland
9
TRINE RAND f. 1972 6796 Hopland
10
INGER-ANNE HOPLAND f. 1996 6796 Hopland
11
TORILL HOPLAND f. 1959 6796 Hopland