SANDE SOKN

6087 KVAMSØY 70 02 64 80 dnksande@sande-mr.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 142 stemmer

Medlemer

Marte Ristesund Beitveit f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
Nina Emilie Rusten Sande f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
Dagny Solveig Brekke f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer

Varamedlemer

Magne Støylen f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Bjørg Anna Hagen Baade f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Arne Johan Werkland f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
MARTE RISTESUND BEITVEIT f. 1984 Kvamsøy
2
NINA EMILIE RUSTEN SANDE f. 1956 Sandshamn
3
MAGNE STØYLEN f. 1949 Kvamsøy
4
DAGNY SOLVEIG BREKKE f. 1959 Kvamsøy
5
BJØRG ANNA HAGEN BAADE f. 1958 Sandshamn
6
ARNE JOHAN WERKLAND f. 1954 Kvamsøy