VOLDA SOKN

Gymnasvegen 2, 6102 VOLDA 70 07 40 90 kyrkjekontoret@volda.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 531 stemmer

Medlemer

Heide Rinn Grimstad f. 1963 , Jordmor
Nominasjonskomiteens liste 589 stemmer
Ralph Meier f. 1961 , Førsteamanuensis
Nominasjonskomiteens liste 579 stemmer
Kari Anne Henjum f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 577 stemmer
Jostein Rotevatn f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 576 stemmer
Kjetil Arve Myskja f. 1956 , Førstelektor
Nominasjonskomiteens liste 573 stemmer
Karen Brænne f. 1974 , Førsteamanuensis
Nominasjonskomiteens liste 573 stemmer
Ragnhild Margrete Aarflot Kalland f. 1960 , Einungsleiar pleie og oms
Nominasjonskomiteens liste 572 stemmer
Oddbjørg Nelly Egge f. 1954 , Sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 568 stemmer

Varamedlemer

Bernt Krøvel f. 1959 , Sikkerhetssjef
Nominasjonskomiteens liste 555 stemmer
Synne Margrethe Sandberg f. 1979 , Lækjar
Nominasjonskomiteens liste 552 stemmer
Ane Bergset Mandal f. 1982 , Høgskulelektor
Nominasjonskomiteens liste 546 stemmer
Ingeborg Nygjerd f. 1969 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 538 stemmer
Rita Horten Egge Paulen f. 1968 , Miljøterapeutassistent
Nominasjonskomiteens liste 524 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
RALPH MEIER f. 1963, Førsteamanuensis Volda
2
KARI ANNE HENJUM f. 1954, Pensjonist Volda
3
KJETIL ARVE MYSKJA f. 1958, Førstelektor Volda
4
ODDBJØRG NELLY EGGE f. 1956, Sjukepleiar Volda
5
RAGNHILD MARGRETE AARFLOT KALLAND f. 1962, Einungsleiar pleie og oms Volda
6
HEIDE RINN GRIMSTAD f. 1965, Jordmor Volda
7
JOSTEIN ROTEVATN f. 1949, Pensjonist Volda
8
SYNNE MARGRETHE SANDBERG f. 1981, Lækjar Volda
9
ANE BERGSET MANDAL f. 1984, Høgskulelektor Volda
10
BERNT KRØVEL f. 1961, Sikkerhetssjef Volda
11
KAREN BRÆNNE f. 1976, Førsteamanuensis Volda
12
INGEBORG NYGJERD f. 1971, Lærar Volda
13
RITA HORTEN EGGE PAULEN f. 1970, Miljøterapeutassistent Volda