ØRSKOG SOKN

Elling O. Wallbøes veg 14, 6240 ØRSKOG 70272750 orskog@storfjorden.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 261 stemmer

Medlemer

Lars Tore Nerbøvik f. 1957 , Kommunelege i Ørskog
Nominasjonskomiteens liste 353 stemmer
Else Karin Lied f. 1953 , Sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 309 stemmer
Kristian Fjørtoft f. 1978 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
Knut Helge Vestre f. 1972 , Adm. direktør
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
Karin Johanne Årdal f. 1947 , Pensjonert lærar
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
Sigmund Inge Stene f. 1942 , Pensjonert ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
Elisabeth Krohn Runde f. 1957 , Sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 283 stemmer
Øyvin Danielsen f. 1958 , Lektor
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer

Varamedlemer

Åse Kristine Farkvam Reite f. 1947 , Pensjonert frisør
Nominasjonskomiteens liste 272 stemmer
Eldbjørg Braute f. 1941 , Pensj.lektor i sjukepl.
Nominasjonskomiteens liste 271 stemmer
Karen Annfrid Simonnes Aanes f. 1949 , Pensjonert psyk. sjukepl.
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
Aud Marie Gjære f. 1956 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 261 stemmer
Astrid Hildre f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
Else Karin Lied f. 1955, Sjukepleiar 6240 Ørskog
2
LARS TORE NERBØVIK f. 1959, Kommunelege i Ørskog 6240 Ørskog
3
KRISTIAN FJØRTOFT f. 1980, Bonde 6240 Ørskog
4
KAREN ANNFRID SIMONNES AANES f. 1951, Pensjonert psyk. sjukepl. 6240 Ørskog
5
KARIN JOHANNE ÅRDAL f. 1949, Pensjonert lærar 6240 Ørskog
6
ELDBJØRG BRAUTE f. 1943, Pensj.lektor i sjukepl. 6240 Ørskog
7
SIGMUND INGE STENE f. 1944, Pensjonert ingeniør 6240 Ørskog
8
AUD MARIE GJÆRE f. 1958, Lærar 6240 Ørskog
9
ØYVIN DANIELSEN f. 1960, Lektor 6240 Ørskog
10
ELISABETH KROHN RUNDE f. 1959, Sjukepleiar 6240 Ørskog
11
KNUT HELGE VESTRE f. 1974, Adm. direktør 6240 Ørskog
12
ÅSE KRISTINE FARKVAM REITE f. 1949, Pensjonert frisør 6240 Ørskog
13
ASTRID HILDRE f. 1951, Pensjonist 6240 Ørskog