LIABYGDA SOKN

6212 LIABYGDA 70 26 03 33 stranda@storfjorden.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 65 stemmer

Medlemer

OLA ARVID LIED f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 81 stemmer
JENS ERIK LIED f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 79 stemmer
HEGE KRISTIN BRANDLI f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 72 stemmer
IVAR YTTERDAL f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 72 stemmer

Varamedlemer

JOSTEIN DALEN f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 71 stemmer
ANNE MELGAARD TÅRN f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 71 stemmer
ØYSTEIN LIED LUNDE f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 71 stemmer
EDITH KAROLINE MORTVEIT f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer
HARALD STARHEIM f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 69 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste