VOLL SOKN

6386 MÅNDALEN 71 22 34 37 postmottak@rauma.kirken.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 102 stemmer

Medlemer

Liv Anette Borge f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
Solveig Ulseth Vold f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
Jostein Vold f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Monica Helen Dalsgård f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
Arnfrid Lyngved Skare f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer

Varamedlemer

Torbjørn Hjelden f. 1960
Tilføydd valbar person 5 stemmer
Lars Støbakk Stenerud f. 1965
Tilføydd valbar person 4 stemmer
Elin Søvik Hjelden f. 1964
Tilføydd valbar person 4 stemmer
Reidun Gridset Stenerud f. 1966
Tilføydd valbar person 4 stemmer
Liv Edith Kaagen Vik f. 1946
Tilføydd valbar person 3 stemmer
Kåre Bø f. 1968
Tilføydd valbar person 2 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
LIV ANETTE BORGE f. 1971 Måndalen
2
ARNFRID LYNGVED SKARE f. 1958 Måndalen
3
MONICA HELEN DALSGÅRD f. 1974 Måndalen
4
JOSTEIN VOLD f. 1944 Måndalen
5
SOLVEIG ULSETH VOLD f. 1945 Måndalen