VISTDAL SOKN

6364 VISTDAL 71 23 14 50 kirkeverge@nesset.kirken.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 53 stemmer

Medlemer

Odny Iren Elgenes f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 65 stemmer
Mary Aslaug Helde f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 63 stemmer
Tor Steinar Lien f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 61 stemmer
Robert Otterhals f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 61 stemmer
John Helde f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 61 stemmer
Anne Karin Bergset f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 59 stemmer

Varamedlemer

Arne Melvin Bergset f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 59 stemmer
Jorunn Aspås Rindli f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 57 stemmer
Dag Myklebostad f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 57 stemmer
Liv Helen Nerland Nilsen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 54 stemmer
Anita Fredvig-Erichsen f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 54 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste