EIKESDAL SOKN

6472 EIKESDAL 71 23 14 50 kirkeverge@nesset.kirken.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 21 stemmer

Medlemer

Nikolai Finset f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 33 stemmer
Tove Maria Oppigard f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 30 stemmer
Brit Aarflot Oppigard f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 29 stemmer
Siw Maridal Bugge f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 26 stemmer

Varamedlemer

Rune Hallgeir Finnset f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 23 stemmer
Torbjørn Utigard f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 23 stemmer
Inga Berit Utigard f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 22 stemmer
Øivind Lillebostad f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 22 stemmer
Ann-Kristin Oppigard Vike f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 22 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste