EIDE SOKN

Rådhuset, 6490 EIDE 71 29 61 84 kirkeverge@eidemenighet.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 435 stemmer

Medlemmer

Birgit Leirmo f. 1973 , lærer
Nominasjonskomiteens liste 544 stemmer
Anders Røynstrand f. 1982 , Gardbruker
Nominasjonskomiteens liste 506 stemmer
Inger Kristin Kristiansen f. 1973 , lærer
Nominasjonskomiteens liste 501 stemmer
Rita Helen Fjærvoll f. 1974 , lærer
Nominasjonskomiteens liste 472 stemmer
Arnfinn Magne Ugelstad f. 1954 , pensjonert fabrikkarbeide
Nominasjonskomiteens liste 469 stemmer
Åsta Elin Søvik f. 1949 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 463 stemmer

Varamedlemmer

Mona Line Hansen Berg f. 1963 , sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 454 stemmer
Roger Oddvar Eide f. 1954 , bygningsarbeider/pensj.
Nominasjonskomiteens liste 450 stemmer
Inge Tonny Eidsæter Nås f. 1974 , bygningsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 443 stemmer
Trygve Olav Nås f. 2000 , student
Nominasjonskomiteens liste 442 stemmer
Heidi Rønstad f. 1975 , service/verkstedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 442 stemmer
Se valgresultater for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANDERS RØYNSTRAND f. 1984, Gardbruker Derinngarden
2
MONA LINE HANSEN BERG f. 1965, sykepleier Gaustad
3
Trygve Olav Nås f. 2002, student Eide
4
ÅSTA ELIN SØVIK f. 1951, pensjonist Eide
5
HEIDI RØNSTAD f. 1977, service/verkstedarbeider Eide
6
ROGER ODDVAR EIDE f. 1956, bygningsarbeider/pensj. Halåsen
7
STEFFEN ANDRÉ HOLBERG f. 1994, servicearbeider Eide
8
INGE TONY EIDSÆTER NÅS f. 1976, bygningsarbeider Eide
9
ANNE BRITH HALÅS EIDE f. 1951, pensjonist Eide
10
ARNFINN MAGNE UGELSTAD f. 1956, pensjonert fabrikkarbeide Øyen
11
RITA HELEN FJÆRVOLL f. 1976, lærer Årsbogen
12
INGER KRISTIN KRISTIANSEN f. 1975, lærer Eide
13
BIRGIT LEIRMO f. 1975, lærer Eide