TINGVOLL SOKN

6630 TINGVOLL 71 53 01 23 post@kirken.tingvoll.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 204 stemmer

Medlemer

Stein Fredrik Solli f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 241 stemmer
Jens Jarl Turøy f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
Åsmund Ormset f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 238 stemmer
Bjarne Storset f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
Martha Oliva Ebbesvik f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
Kari Kristin Folden f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 223 stemmer

Varamedlemer

INGER JOHANNE RØSKAR f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 220 stemmer
Guro Fjellengen Røttingsnes f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 220 stemmer
Unni Grinde f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 220 stemmer
Britt Helen Eliassen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 216 stemmer
Ghrmay Hailu Gebreyesus f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
JENS JARL TURØY f. 1961 Meisingset
2
BRITT HELEN ELIASSEN f. 1973 Tingvoll
3
BJARNE STORSET f. 1953 Tingvoll
4
INGER JOHANNE RØSKAR f. 1945 Tingvoll
5
ÅSMUND ORMSET f. 1972 Tingvoll
6
STEIN FREDRIK SOLLI f. 1946 Tingvoll
7
Ghrmay Hailu Gebreyesus f. 1969 Tingvoll
8
KARI KRISTIN FOLDEN f. 1959 Tingvoll
9
SOODABE SARKHEIL f. 1986 Tingvoll
10
GURO FJELLENGEN RØTTINGSNES f. 1965 Meisingset
11
MARTHA OLIVA EBBESVIK f. 1962 Tingvoll
12
UNNI GRINDE f. 1956 Tingvoll
13
ERLEND STORSET f. 1987 Tingvoll