ILEN SOKN

7018 TRONDHEIM 73 83 37 80 post.ilen@kirken.trondheim.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 525 stemmer

Medlemmer

ØYSTEIN AARLOTT DIGRE f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 679 stemmer
STEINAR NORDAL f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 588 stemmer
KINE RIAN f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 566 stemmer
GUNNAR GANGSTØ f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 554 stemmer
KJETIL BYE f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 549 stemmer
KAROLINE VIKAN f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 544 stemmer

Varamedlemmer

PATRICIA PRINCESS SØRENG f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 541 stemmer
NINA EGENÆS GROVEN f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 533 stemmer
MIKAELA VETTENRANTA RØNSTAD f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 531 stemmer
JOAKIM MALENGE ROSENLUND f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 515 stemmer
KARI ELINE EGENÆS GROVEN f. 2000
Nominasjonskomiteens liste 520 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
STEINAR NORDAL f. 1954 Trondheim
2
NINA EGENÆS GROVEN f. 1960 Trondheim
3
ØYSTEIN AARLOTT DIGRE f. 1980 Trondheim
4
KAROLINE VIKAN f. 1981 Trondheim
5
GUNNAR GANGSTØ f. 1967 Trondheim
6
MIKAELA VETTENRANTA RØNSTAD f. 1980 Trondheim
7
KJETIL BYE f. 1966 Trondheim
8
KINE RIAN f. 1979 Trondheim
10
PATRICIA PRINCESS SØRENG f. 1972 Trondheim
11
KARI ELINE EGENÆS GROVEN f. 2000 Trondheim