LØNSET SOKN

7340 OPPDAL 72 40 42 90 post@oppdal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 52 stemmer

Medlemmer

Arnt Nerhoel f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 76 stemmer
Kristin Merete Ottesen Strand f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 65 stemmer
Linda Mai Helmersen Weiseth f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 64 stemmer
Jorg Aalbu f. 1993
Nominasjonskomiteens liste 61 stemmer

Varamedlemmer

Arne Ivar Giskeødegård f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 58 stemmer
Karin Irene Fjorden f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 55 stemmer
Aud Marie Bøe f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 53 stemmer
Ingrid Grendal f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 52 stemmer
ODDVAR LANGSET f. 1993
Nominasjonskomiteens liste 50 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ARNT NERHOEL f. 1956 Lønset
3
ARNE IVAR GISKEØDEGÅRD f. 1963 Lønset
4
KARIN IRENE FJORDEN f. 1964 Lønset
5
INGRID GRENDAL f. 1979 Lønset
6
JORG AALBU f. 1995 Lønset
7
LINDA MAI HELMERSEN WEISETH f. 1977 Lønset
8
AUD MARIE BØE f. 1970 Lønset
9
ODDVAR LANGSET f. 1995 Lønset