INNSET SOKN

Kjerkveien 5, 7391 RENNEBU 72 40 23 50 post@rennebu.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 92 stemmer

Medlemmer

PER JOSTEIN LILLEINDSET f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
KÅRE HAUGAN f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
TORIL KVAM KIPLESUND f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
ERLEND EITHUN f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer

Varamedlemmer

INGER HILDE LILLEINDSET MYRBEKK f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
BRITT KARIN HAARR f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
KJELL OVE TOSET f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
KATRINE LILLEINDSET BELSVIK f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
ARNSTEIN KROKHAUG f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
PER JOSTEIN LILLEINDSET f. 1966 Innset
2
TORIL KVAM KIPLESUND f. 1989 Innset
3
KÅRE HAUGAN f. 1947 Innset
5
ERLEND EITHUN f. 1964 Innset
6
BRITT KARIN HAARR f. 1964 Innset
7
KJELL OVE TOSET f. 1950 Ulsberg
8
KATRINE LILLEINDSET BELSVIK f. 1987 ulsberg
9
ARNSTEIN KROKHAUG f. 1967 Innset
10
KJERSTI AASEN HANSEN f. 1994 Ulsberg
11
HALLGEIR STOKKE f. 1955 Innset
12
RUNE OLAISEN f. 1957 Innset
13
CARL OTTO CHRISTENSEN f. 1984 Innset
14
EIVIN HANSEN BOTNAN f. 1995 Ulsberg
15
JOHN OLAV BOTNAN f. 1963 Ulsberg
16
MORTEN EIOLF EGGAN f. 1969 Ulsberg