INNSET SOKN

Kjerkveien 5, 7391 RENNEBU 72 40 23 50 post@rennebu.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 92 stemmer

Medlemmer

Per Jostein Lilleindset f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
KÅRE HAUGAN f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
Toril Kvam Kiplesund f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
Erlend Eithun f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer

Varamedlemmer

Inger Hilde Lilleindset Myrbekk f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Britt Karin Haarr f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Kjell Ove Toset f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Katrine Lilleindset Belsvik f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Arnstein Krokhaug f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
PER JOSTEIN LILLEINDSET f. 1967 Innset
2
TORIL KVAM KIPLESUND f. 1990 Innset
3
KÅRE HAUGAN f. 1948 Innset
5
Erlend Eithun f. 1965 Innset
6
Britt Karin Haarr f. 1965 Innset
7
KJELL OVE TOSET f. 1951 Ulsberg
8
KATRINE LILLEINDSET BELSVIK f. 1988 ulsberg
9
ARNSTEIN KROKHAUG f. 1968 Innset
10
KJERSTI AASEN HANSEN f. 1995 Ulsberg
11
HALLGEIR STOKKE f. 1956 Innset
12
RUNE OLAISEN f. 1958 Innset
13
CARL OTTO CHRISTENSEN f. 1985 Innset
14
EIVIN HANSEN BOTNAN f. 1996 Ulsberg
15
JOHN OLAV BOTNAN f. 1964 Ulsberg
16
MORTEN EIOLF EGGAN f. 1970 Ulsberg