BERKÅK SOKN

Kjerkveien 5, 7391 RENNEBU 72 40 23 50 post@rennebu.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 153 stemmer

Medlemmer

Karl Petter Gustafsson f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 201 stemmer
Wenche Teigen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
Anders Olav Granmo f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
May Reidun Folland Værnes f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
Trond Brage Kosberg f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
ELISA JOHANNE ASPENES ROBAK f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer

Varamedlemmer

VENCHE SOLBERG ENGESMO f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
Ole Bjørkeng f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
Randi Sletten f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
Kjell Ove Ødegård f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
Herbert Asgild Bjærum f. 1931
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
WENCHE TEIGEN f. 1960 Berkåk
2
ANDERS OLAV GRANMO f. 1957 Berkåk
3
RANDI SLETTEN f. 1975 Berkåk
4
KJELL OVE ØDEGÅRD f. 1977 Berkåk
5
VENCHE SOLBERG ENGESMO f. 1979 Berkåk
6
HERBERT ASGILD BJÆRUM f. 1932 Berkåk
7
ANNY ELINE GRANALI AJAATOUR f. 1977 Berkåk
8
KARL PETTER GUSTAFSSON f. 1958 Berkåk
10
TROND BRAGE KOSBERG f. 1984 Berkåk
11
KARIN JONSDATTER BAKK f. 1963 Berkåk
12
OLE BJØRKENG f. 1945 Havdal
13
MAY REIDUN FOLLAND VÆRNES f. 1950 Berkåk