GEITASTRAND SOKN

7300 ORKANGER 72 47 97 50 post@orkdal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 109 stemmer

Medlemmer

Anne Lise Magnussen Isdal f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
Oddvar Kjøren f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer
Leif Martin Meland f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 123 stemmer
Wenche Alise Haltstrand Isdal f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
Bernt Ole Knudsen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
Ingrid Husdal f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer

Varamedlemmer

Stine Lyngvær f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
Jomar Bjørnbeth f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
Anders Gunnar Nilsen f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer
Åse Flor Kjøren f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer
Toril Isdal f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE LISE MAGNUSSEN ISDAL f. 1971 Orkanger
2
ODDVAR KJØREN f. 1959 Orkanger
3
BERNT OLE KNUDSEN f. 1961 Gjølme
4
STINE LYNGVÆR f. 1988 Orkanger
5
ANDERS GUNNAR NILSEN f. 1989 Orkanger
6
TORIL ISDAL f. 1975 Orkanger
7
LEIF MARTIN MELAND f. 1948 Gjølme
8
JOMAR BJØRNBETH f. 1974 Orkanger
9
INGRID HUSDAL f. 1957 Orkanger
10
11
SUNNIVA HØNSVIK WÆRDAHL f. 1971 Orkanger
12
ÅSE FLOR KJØREN f. 1992 Orkanger