ORKLAND SOKN

7327 SVORKMO 72 47 97 50 post@orkdal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 225 stemmer

Medlemmer

Arnt Tronvoll f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 265 stemmer
Øystein Fagerli f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
Helge Klungland f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 232 stemmer
Erik Hoston f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 232 stemmer
Anne Bodil Vuttudal f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
Trond Ingebrigt Berbu f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 225 stemmer
Astrid Kristin Hoston f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
Silje Wibe Klungervik f. 1993
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer

Varamedlemmer

Eldri Melby f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 216 stemmer
Asbjørn Eivind Belsvik f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 223 stemmer
Elin Kristina Östlund f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 221 stemmer
Unni Helene Lystad f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 219 stemmer
Hans Ragnar Klingen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 216 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ØYSTEIN FAGERLI f. 1953 Svorkmo
2
ASTRID KRISTIN HOSTON f. 1968 Fannrem
3
ARNT TRONVOLL f. 1962 Fannrem
4
SILJE WIBE KLUNGERVIK f. 1994 Svorkmo
5
HELGE KLUNGLAND f. 1964 Fannrem
6
ELDRI MELBY f. 1961 Svorkmo
7
ERIK HOSTON f. 1959 Fannrem
8
ASBJØRN EIVIND BELSVIK f. 1953 Svorkmo
9
ELIN KRISTINA ÖSTLUND f. 1974 Orkland
10
UNNI HELENE LYSTAD f. 1950 Svorkmo
11
HANS RAGNAR KLINGEN f. 1951 Svorkmo
12
MARIA WESTGÅRD FAGERVOLD f. 1967 Svorkmo
13
TROND INGEBRIGT BERBU f. 1947 Svorkmo
14
ANNE BODIL VUTTUDAL f. 1966 Svorkmo