HITTERDALEN SOKN

HITTERDALEN, 7374 RØROS 72 41 95 31 post@roroskirke.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 21 stemmer

Medlemer

Ole Erik Nilsgård Feragen f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 25 stemmer
Inger Lise Tellebon f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 24 stemmer
Svein Arne Kjelsberg f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 22 stemmer
BJØRG EVA SEVATDAL f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 22 stemmer

Varamedlemer

GEIR ARNE SAKRISVOLL f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 22 stemmer
Rune Langen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 22 stemmer
Eli Hånes f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 21 stemmer
Eva Østby f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 21 stemmer
Øystein Kojedal f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 20 stemmer
Sjå valresultat for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGER LISE TELLEBON f. 1973 Tørresvollveien 67
2
SVEIN ARNE KJELSBERG f. 1957 Harsjøveien 56
3
OLE ERIK NILSGÅRD FERAGEN f. 1992 Harsjøveien 23
4
ELI HÅNES f. 1957 Brekkveien 1698
5
BJØRG EVA SEVATDAL f. 1959 Brekkveien 1542
6
GEIR ARNE SAKRISVOLL f. 1970 Tørresvollveien 75
7
RUNE LANGEN f. 1963 Brekkveien 1721
8
ØYSTEIN KOJEDAL f. 1985 Brekkveien 1154
9
EVA ØSTBY f. 1958 Strømmeliveien 14