SOKNEDAL SOKN

, 7288 SOKNEDAL 72 40 31 50 kirkekontoret@midtre-gauldal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 326 stemmer

Medlemmer

TONE ROGSTAD RISE f. 1977 , Kulturhusmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 392 stemmer
JONNA ANNELISE ADELHEID SOLEM f. 1954 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 375 stemmer
SVERRE MAGNE SUNNSET f. 1954 , Tømrer
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer
OLAV BIRGER STØVER f. 1973 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 343 stemmer
BERGLJOT HELEN STORLI f. 1962 , Butikkarbeider
Nominasjonskomiteens liste 342 stemmer
JØRN KRISTIAN KUSSLID f. 1965 , Sosionom
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
OLA HANSHUS f. 1971 , Utleier
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
TONE AAS f. 1964 , Barnepleier
Nominasjonskomiteens liste 336 stemmer

Varamedlemmer

INGER JORID LIUM f. 1966 , Førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 335 stemmer
ELDBJØRG KRISTIN HOV f. 1959 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 333 stemmer
ANJA GRÆSLI f. 1975 , Butikkarbeider
Nominasjonskomiteens liste 325 stemmer
LINDA MERETHE STAMNES RØE f. 1976 , Barne- og ungdomsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer
MARIE MALUM-BJERKSET f. 1966 , Kokk
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TONE ROGSTAD RISE f. 1977, Kulturhusmedarbeider Soknedal
2
JØRN KRISTIAN KUSSLID f. 1965, Sosionom Soknedal
3
JONNA ANNELISE ADELHEID SOLEM f. 1954, pensjonist Soknedal
4
ANJA GRÆSLI f. 1975, Butikkarbeider Soknedal
5
SVERRE MAGNE SUNNSET f. 1954, Tømrer Soknedal
6
ELDBJØRG KRISTIN HOV f. 1959, Bonde Soknedal
7
BERGLJOT HELEN STORLI f. 1962, Butikkarbeider Soknedal
8
INGER JORID LIUM f. 1966, Førskolelærer Sonnedal
9
OLA HANSHUS f. 1971, Utleier Soknedal
10
TONE AAS f. 1964, Barnepleier Soknedal
11
LINDA MERETHE STAMNES RØE f. 1976, Barne- og ungdomsarbeider Soknedal
12
MARIE MALUM-BJERKSET f. 1966, Kokk Soknedal
13
OLAV BIRGER STØVER f. 1973, Bonde Soknedal