STØREN SOKN

7295 ROGNES 72 40 31 50 kirkekontoret@midtre-gauldal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 299 stemmer

Medlemmer

Erling Lenvik f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 370 stemmer
Linda Kjelstad f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
EIVIND REFSETH f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 322 stemmer
Eskil Skjærvold f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer
Janna Petrine Langeland Enge f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 314 stemmer
HILDE KARIN EGGEN LØHRE f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 312 stemmer
IRENE KRISTIN HØGSTEGGEN REFSETH f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 307 stemmer
Sissel Høen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer

Varamedlemmer

Hilde Rudi Bråten f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
Cecilie Laugsand Olsson f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 305 stemmer
Kari Mette Busklein f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 305 stemmer
Eva Katrine Bakkebø f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 302 stemmer
ELI SUNDSETH f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
EIVIND REFSETH f. 1988 Rognes
3
ERLING LENVIK f. 1958 Haukdalen
4
LINDA KJELSTAD f. 1976 Støren
5
ROLF HAUKDAL f. 1965 Haukdalen
7
HEGE AASLUND f. 1971 Støren
8
ESKIL SKJÆRVOLD f. 1987 Støren
9
ANN KARIN ROSTAD TILSETH f. 1973 Støren
10
ELI SUNDSETH f. 1973 Støren
11
HILDE KARIN EGGEN LØHRE f. 1978 Støren
12
MAREN KANT JONLI f. 1994 Støren
13
SISSEL HØEN f. 1963 Rognes
14
GUNN MARIT NYMOEN ENGEN f. 1967 Støren
15
GUNN KRISTIN FOLSTAD f. 1976 Støren
16
CECILIE LAUGSAND OLSSON f. 1987 Støren
17
HILDE RUDI BRÅTEN f. 1971 Støren
18
KARI METTE BUSKLEIN f. 1971 Rognes
19
MERETE RØTTUM TANGSTAD f. 1974 Støren
20
EVA KATRINE BAKKEBØ f. 1984 Støren