BUDAL SOKN

7298 BUDALEN 72 40 31 50 kirkekontoret@midtre-gauldal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 183 stemmer

Medlemmer

Aud Irene Hindbjørg f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer
Anita Heksem f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer
Lars Ole Lillebudal f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
Gunn Hov f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer
Olav Storli f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 192 stemmer
Joar Bakken f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 192 stemmer

Varamedlemmer

Jan Petter Endalsvoll f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 190 stemmer
Ingrid Brandegg f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 190 stemmer
Ole Arne Røttum f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
Kjellrun Anita Løvø f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
Kjersti Endal Storrøsæter f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
AUD IRENE HINDBJØRG f. 1981 Budalen
2
MADS ENLID BJØRKAN f. 1994 Budalen
3
ANITA HEKSEM f. 1971 Budalen
4
JAN PETTER ENDALSVOLL f. 1963 Budalen
5
OLAV STORLI f. 1966 Budalen
6
JOAR BAKKEN f. 1980 Budalen
7
LARS OLE LILLEBUDAL f. 1965 Budalen
8
INGRID BRANDEGG f. 1975 Budalen
9
OLE MARTIN SVARDAL f. 1998 Budalen
10
TRUDE NILSEN FORODDEN f. 1970 Budalen
11
KJELLRUN ANITA LØVØ f. 1964 Budalen
12
KJERSTI ENDAL STORRØSÆTER f. 1969 Budalen
13
GUNN HOV f. 1992 Budalen
14
ANITA MOEN SOLBERG f. 1966 Budalen
15
OLE ARNE RØTTUM f. 1968 Budalen