MELHUS SOKN

Søreggen 2B, 7224 MELHUS 72 85 86 21 kirkekontoret@melhus.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 494 stemmer

Medlemmer

VIBECKE PAULSEN GRØNNING f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 580 stemmer
ODDRUN GANGÅS BRØNSTAD f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 552 stemmer
HELGE BJØRN BÆVERFJORD f. 1941
Nominasjonskomiteens liste 544 stemmer
ANNA LINA MØRREAUNET HOLM f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 539 stemmer
MONICA STENSET SAGDAHL f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 530 stemmer
ALF GEORG DAALAND f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 516 stemmer
JON ROAR BRUHOLT f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 507 stemmer
TORILL LUND f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 499 stemmer

Varamedlemmer

SOLRUN GUSTAD LØVÅS f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 498 stemmer
KJELLRUN JOFRID KRUTVIK MOSDAL f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 498 stemmer
NILS PETTER SVENDSEN AUNE f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 498 stemmer
JOHN SIGURD UNDERDAL f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 495 stemmer
TOVE VINGEN f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 483 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ODDRUN GANGÅS BRØNSTAD f. 1962 Melhus
2
MONICA STENSET SAGDAHL f. 1974 Gimse
3
JOHN SIGURD UNDERDAL f. 1950 Kvål
4
HELGE BJØRN BÆVERFJORD f. 1942 Gimse
5
JON ROAR BRUHOLT f. 1972 Melhus
6
VIBECKE PAULSEN GRØNNING f. 1972 Melhus
7
SOLRUN GUSTAD LØVÅS f. 1968 Melhus
8
ALF GEORG DAALAND f. 1959 Melhus
11
12
TOVE VINGEN f. 1965 Melhus
13
MARVIN REIDAR BJØRNEBEKK f. 1949 Melhus
14
TRINE RESSEM SKEI f. 1970 Gimse
15
TORILL LUND f. 1949 Melhus
16
AUD INGEGERD MOEN f. 1938 Melhus