HOMMELVIK SOKN

Øyavegen 19, 7550 HOMMELVIK 73 98 05 00 post.malvik@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 353 stemmer

Medlemmer

Øystein Sneisen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 410 stemmer
KNUT ARNE MØRREAUNET f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 399 stemmer
Eva Lundemo Fosmo f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 398 stemmer
TORBJØRN SNEISEN f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 394 stemmer

Varamedlemmer

May Britt Eiken f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 374 stemmer
Anne Elisabeth Myran f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 374 stemmer
Randi Dagmar Albertsen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 361 stemmer
Nils Ivar Herjuaune f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 356 stemmer
Jenny Slind f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 352 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KNUT ARNE MØRREAUNET f. 1955 Malvik
2
EVA LUNDEMO f. 1972 Malvik
3
ØYSTEIN SNEISEN f. 1947 Hommelvik
4
JENNY SLIND f. 1953 Malvik
5
Randi Dagmar Albertsen f. 1956 Hommelvik
6
TORBJØRN SNEISEN f. 1968 Hommelvik
7
MAY BRITT EIKEN f. 1976 Hommelvik
8
ANNE ELISABETH MYRAN f. 1948 Hommelvik
9
NILS IVAR HERJUAUNE f. 1966 Hommelvik