TYDAL SOKN

Menighetskontoret, 7590 TYDAL 73 81 59 00 kirken@tydal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 135 stemmer

Medlemmer

Anne-Lise Galtung Risan f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Eivind Østbyhaug f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
EIRIK BERNHARD EINUM f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Vigdis Opphaug f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Kari Haarstad f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
SVEIN UNSGÅRD f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer

Varamedlemmer

HILDE RAGNFRID KIRKVOLD f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer
Per Inge Nordaune f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
Kristin Størseth Lien f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer
Jorun Kristin Skogan f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 140 stemmer
Ingunn Kjeldstad Græsli f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 139 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste