MÆRE SOKN

7710 SPARBU 74 14 57 00 postmottak@steinkjer.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 362 stemmer

Medlemmer

Anne Lein Kristiansen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 390 stemmer
Eli Røflo Vaadal f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 387 stemmer
Geir Næss f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 384 stemmer
Rolf Strugstad f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 383 stemmer
Marie Vorum f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 372 stemmer
Torkjell Valstad f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
Monica Lenn Skjeflo f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer
Arnt Johan Rygh f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer

Varamedlemmer

Bodil Holm f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer
Lisbeth Salberg f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer
Jon Anton Solberg f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 355 stemmer
Anne Bruem f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 361 stemmer
Møyfrid Bartnes f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 353 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste