KLINGA SOKN

Abel Meyers gate 10, 7800 NAMSOS 74 21 64 40 post@kirken.namdal.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 75 stemmer

Medlemmer

Astrid Bergslid f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Kari Irene Hyllnes f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 86 stemmer
Åge Brikselli f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 82 stemmer
Inger Johanne Leirvik f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 76 stemmer
Olav Martin Ribsskog f. 1939
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer
Randi Borghilde Olsen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer

Varamedlemmer

Elisabeth Laila Sævik f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer
Solvor Anita Vuttudal Gåsvær f. 1969
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Erik Hagen f. 1966
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste