MERÅKER SOKN

7530 MERÅKER 74 81 06 81 kirkekontoret@meraker.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 492 stemmer

Medlemmer

Anne Marie Uppstrøm f. 1961 , Aktivitør
Nominasjonskomiteens liste 584 stemmer
Odd Magnar Horten f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 574 stemmer
Ingunn Tronsmo Skallan f. 1975 , Kontormedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 542 stemmer
Ingeborg Lillevold f. 1991 , Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 520 stemmer
Rita Gjemse f. 1972 , Sekretær
Nominasjonskomiteens liste 505 stemmer
Ingrid Christina Bjerkestrand f. 1978 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 502 stemmer
Tor Farstad f. 1962 , Maskinkjører
Nominasjonskomiteens liste 502 stemmer
Kristin Funderud f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 501 stemmer
Kari Stensen f. 1967 , Selvst. næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 498 stemmer
Gunnar Nicolausson f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 493 stemmer

Varamedlemmer

Snefrid Anita Halsan Slungård f. 1956 , Kontorleder
Nominasjonskomiteens liste 478 stemmer
Nils Sverre Underhaug f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 480 stemmer
Laila Marielle Bergstrøm f. 1972 , Selvst. næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 475 stemmer
Ann Margret Aasvold f. 1968 , Fysioterapeut
Nominasjonskomiteens liste 480 stemmer
Monica Nesgård Juliussen f. 1982 , Omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 485 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE MARIE UPPSTRØM f. 1963, Aktivitør Meråker
2
ODD MAGNAR HORTEN f. 1949, Pensjonist Meråker
3
INGUNN TRONSMO SKALLAN f. 1977, Kontormedarbeider Kopperå
4
INGRID CHRISTINA BJERKESTRAND f. 1980, Sykepleier Gudå
5
RITA GJEMSE f. 1974, Sekretær Stordalen
6
INGEBORG LILLEVOLD f. 1993, Helsefagarbeider Meråker
7
KRISTIN FUNDERUD f. 1951, Pensjonist Meråker
8
GUNNAR NICOLAUSSON f. 1955, Pensjonist Meråker
9
SNEFRID ANITA HALSAN SLUNGÅRD f. 1958, Kontorleder Meråker
10
NILS SVERRE UNDERHAUG f. 1949, Pensjonist Meråker
11
TOR FARSTAD f. 1964, Maskinkjører Meråker
12
LAILA MARIELLE BERGSTRØM f. 1974, Selvst. næringsdrivende Stordalen
13
ANN MARGRET AASVOLD f. 1970, Fysioterapeut Meråker
14
MONICA NESGÅRD JULIUSSEN f. 1984, Omsorgsarbeider Meråker
15
ANNE STINE VEN f. 1979, Servitør Meråker
16
KARI STENSEN f. 1969, Selvst. næringsdrivende Meråker
17
KRISTIN MJØSUND f. 1976, Fysioterapeut Meråker
18
GEIR ÅGE STØRSETH f. 1952, Pensjonist Meråker