KVIKNE SOKN

2512 KVIKNE 62 48 55 60 post@tynsetkirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 103 stemmer

Medlemmer

Jorid Knudsen Stai f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
Egil Guttorm Ween f. 1942 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
Jan Haugan f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer
Kjetil Frengstad f. 1967 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Kari Beate Bjørsagård Rønning f. 1968 , Førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Anne Inger Stai f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer

Varamedlemmer

Conrad Schärer f. 1973 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
Geir Atle Bobakk f. 1978 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
Kjell Olav Nymoen f. 1968 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 98 stemmer
Camilla Stai f. 1980 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
Solfrid Ingeborg Storli f. 1963 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
EGIL GUTTORM WEEN f. 1944, Pensjonist Kvikne
2
KJETIL FRENGSTAD f. 1969, Gårdbruker Kvikne
3
JORID KNUDSEN STAI f. 1952, Pensjonist Kvikne
4
KARI BEATE BJØRSAGÅRD RØNNING f. 1970, Førskolelærer Kvikne
5
CONRAD SCHÄRER f. 1975, Gårdbruker Kvikne
6
ANNE INGER ENGDAL f. 1954, Pensjonist Kvikne
7
JAN HAUGAN f. 1949, Pensjonist Kvikne
8
GEIR ATLE BOBAKK f. 1980, Gårdbruker Kvikneskogen
9
KJELL OLAV NYMOEN f. 1970, Gårdbruker Kvikne
10
CAMILLA STAI f. 1982, Gårdbruker Kvikne
11
SOLFRID INGEBORG STORLI f. 1965, Sykepleier Kvikne