FROSTA SOKN

7633 FROSTA 74 07 52 80 post@sikirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 336 stemmer

Medlemmer

Arve Loktu f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 443 stemmer
Anne-Lise Lauritsen Galtvik f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 387 stemmer
RUTH SKOGEN f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 377 stemmer
Hallgeir Aatlo f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 355 stemmer
AUD JØRSTAD f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 354 stemmer
Sverre Skogly f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 348 stemmer

Varamedlemmer

Johan Arnt Hernes f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 343 stemmer
Ingunn Øren Kvande f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 339 stemmer
Kari Stavset f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Ellen Undheim f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
Svein Viken f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 335 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste