OKKENHAUG SOKN

MUNKRØSTAD, 7608 LEVANGER 74 07 52 80 post@sikirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 74 stemmer

Medlemmer

SIGRID HOJEM f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
INGEBORG INDAL OKKENHAUG f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 86 stemmer
SVEIN FORFOT f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
OLAV SØRHEIM f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 76 stemmer

Varamedlemmer

LAILA KATHRINE EIKREM f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer
OLE JOHAN ALSTAD f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer
INGER ANITA SØRLI f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
RANDI JOHANNE NESSEMO f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
PAUL VENÅS f. 1961
Tilføyd valgbar person 3 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste