MARKABYGD SOKN

7622 MARKABYGDA 74 07 52 80 post@sikirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 77 stemmer

Medlemmer

Kathrine Jenshus Elverum f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer
Erlend Kulaas f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Ann Sissel Jørgensen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 82 stemmer
Elin Vinje f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 82 stemmer

Varamedlemmer

Ole Martin Nyborg f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 82 stemmer
Inge Augdal f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
Brit Eva Vordal f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
Solfrid Moås Teigen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 79 stemmer
Maren Oversand Einseth f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 79 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste