VERRAN SOKN

Liavegen 1, 7790 MALM 98 24 40 25 kirkekontoret@verran.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 234 stemmer

Medlemmer

Tanja Margaretha Ressem Boholm f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 270 stemmer
Sonny Merete Malmo f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
Solrunn Overrein f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
Solve Ressem f. 1999
Nominasjonskomiteens liste 251 stemmer
Karen Josefa Engesvik Rasmussen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 250 stemmer
Erling Leopold Silderen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Arnt Martin Woldseth f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
Eli Birgitte Skjelstad f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 239 stemmer

Varamedlemmer

Sylvi Solheim Jåma f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 239 stemmer
Ingun Sand Thunsør f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 237 stemmer
Mona Tangstad Berg f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 233 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KAREN JOSEFA ENGESVIK RASMUSSEN f. 1951 Verrastranda
2
SOLRUNN OVERREIN f. 1957 Follafoss
4
ELI BIRGITTE SKJELSTAD f. 1970 Verrastranda
5
SOLVE RESSEM f. 2000 Malm
6
SONNY MERETE MALMO f. 1967 Malm
7
MONA TANGSTAD BERG f. 1973 Vadanesset
8
9
INGUN SAND THUNSØR f. 1965 Verrastranda
10
SYLVI SOLHEIM JÅMA f. 1973 Follafoss
11
ARNT MARTIN WOLDSETH f. 1969 Verrastranda