RØRA SOKN

7670 INDERØY 74 15 60 20 inderoykirkekontor@inderoy-prestegjeld.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 204 stemmer

Medlemmer

MERETHE GREEN YSTAD f. 1973 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 241 stemmer
ANDERS RØFLO f. 1968 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 233 stemmer
TERJE KUMMERNES f. 1977 , Mekaniker
Nominasjonskomiteens liste 227 stemmer
KJELL LINDSETMO f. 1960 , Industriarbeider
Nominasjonskomiteens liste 212 stemmer
OLA PETTER HØISTAD LORAAS f. 1989 , Gårdbruker/Snekker
Nominasjonskomiteens liste 212 stemmer
ASBJØRN KOA f. 1961 , Byggtekniker
Nominasjonskomiteens liste 211 stemmer

Varamedlemmer

BJØRG NORUM f. 1952 , Renholder
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
LIV ELLEN RISAN ROEL f. 1959 , Ufør
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
BENTE ØSTERENG f. 1953 , Aktivitør
Nominasjonskomiteens liste 206 stemmer
ANITA AXELSSON f. 1953 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer
PAUL ÅGE BORGAN f. 1970 , Bygningsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TERJE KUMMERNES f. 1977, Mekaniker Røra
2
ANDERS RØFLO f. 1968, Gårdbruker Røra
3
MERETHE GREEN YSTAD f. 1973, Lærer Røra
4
ANITA AXELSSON f. 1953, Hjelpepleier Røra
5
KJELL LINDSETMO f. 1960, Industriarbeider Røra
6
LARS GUNNAR THINGSTAD f. 1980, Tekniker Røra
7
BJØRG NORUM f. 1952, Renholder Røra
8
KJETIL HEMBRE f. 1957, Kjøreskolelærer Røra
9
OLA PETTER HØISTAD LORAAS f. 1989, Gårdbruker/Snekker Røra
10
PAUL ÅGE BORGAN f. 1970, Bygningsarbeider Røra
11
BENTE ØSTERENG f. 1953, Aktivitør Røra
12
BÅRD ESPEN VAADAL f. 1964, Gårdbruker/ Selvstendig n Røra
13
VANJA IREN ELIASSEN f. 1977, Student Røra
14
ASBJØRN KOA f. 1961, Byggtekniker Røra
15
LIV ELLEN RISAN ROEL f. 1959, Ufør Røra