SØRLI SOKN

7884 SØRLI 74 33 71 15 kirkelif@online.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 119 stemmer

Medlemmer

LEIF BJØRNAR RUI f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer
ASTRID JOHANNE HØGSNES TOTLAND f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
IVAN AURSAND f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer
SVEIN ARNE BJØRKÅS f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
LEIF SKÅLE f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
HARALD BAKKEN f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer

Varamedlemmer

ELI HANNE ÅMO ESTIL f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
PENETTA GJERTSÅS f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
LINN ELLEN KRISTINA BIENTIE SIVERTSEN f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
GERD BIRGIT HØGSNES f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
MARIELL OLSEN f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste