FLATANGER SOKN

Miljøbygget, 7770 FLATANGER 74 21 64 40 post@kirken.namdal.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 250 stemmer

Medlemmer

Aud Rigmor Høstland f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Arve Olav Olsen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 296 stemmer
Helge Staven f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 295 stemmer
Kari Leknes f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 279 stemmer
Ingvild Olsen f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
ANNA RIAN f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 268 stemmer

Varamedlemmer

Kjell Aagård f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
STEINAR OLSEN f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
Gunn Ida Magnussen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 254 stemmer
Klara Olive Dahle f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 241 stemmer
Solveig Irene Flore f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 245 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste