LEKA SOKN

Leknesveien 67, 7994 LEKA 74 39 54 00 kirkekontoret@leka.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 103 stemmer

Medlemmer

Kirsti Audhild Hoff f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
Lars Erik Holand f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Sandra Kvernø f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Tor Jørgen Bjørknes f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
Magne Gudmund Smenes f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer
Silje Terese Hansen f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer

Varamedlemmer

Bjørn Terje Hansen f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer
Linda Beate Ressem Johansen f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 139 stemmer
Vidar Furre f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer
TRINE OLSEN f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
Lars Einar Garstad f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste