BRØNNØY SOKN

Storgata 10, 8900 BRØNNØYSUND 75 00 95 50 post@bronnoykirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 389 stemmer

Medlemmer

KIRSTEN ØSTERGÅRD f. 1954 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 508 stemmer
JØRN-STIAN BRØNMO ELDEN f. 1977 , Politi
Nominasjonskomiteens liste 466 stemmer
LIV KRISTIN NIKOLAISEN f. 1961 , Lærer/Adjunkt
Supplert kandidat 462 stemmer
ANNE MARI SKILLEVIK f. 1958 , Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 457 stemmer
JØRAN JOHANSEN f. 1971 , Konsulent
Nominasjonskomiteens liste 444 stemmer
ROAR NETLAND-EBBESEN f. 1963 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 429 stemmer
TROND SVERRE HORN f. 1966 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 425 stemmer
PER KÅRE HATTEN f. 1963 , Næringsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 423 stemmer

Varamedlemmer

STEIN HJALMAR HANSEN f. 1965 , Ingeniør
Supplert kandidat 411 stemmer
VIBEKE EMILIE STEINSHOLM f. 1964 , Kunstner
Nominasjonskomiteens liste 408 stemmer
Bente Milde f. 1966 , Journalist
Supplert kandidat 405 stemmer
ODDBJØRN SØRFJELL KVANNLI f. 1990 , Produksjonsmedarbeider
Supplert kandidat 405 stemmer
HÅVARD OLAF NIELSEN f. 1969 , Inspektør
Supplert kandidat 404 stemmer
Se valgresultater for SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KIRSTEN ØSTERGÅRD f. 1955, Pensjonist Brønnøysund
2
JØRAN JOHANSEN f. 1972, Konsulent Syltern
3
PER KÅRE HATTEN f. 1964, Næringsdrivende Brønnøysund
4
JØRN-STIAN BRØNMO ELDEN f. 1978, Politi Brønnøysund
5
VIBEKE EMILIE STEINSHOLM f. 1965, Kunstner Brønnøysund
6
TROND SVERRE HORN f. 1967, Lærer Horn
7
ROAR NETLAND-EBBESEN f. 1964, Lærer Brønnøysund
8
ANNE MARI SKILLEVIK f. 1959, Avdelingsleder Brønnøysund

Supplerte kandidater

LIV KRISTIN NIKOLAISEN f. 1962, Lærer/Adjunkt Brønnøy
BENTE MILDE f. 1967, Journalist Brønnøy
STEIN HJALMAR HANSEN f. 1966, Ingeniør Brønnøy
HÅVARD OLAF NIELSEN f. 1970, Inspektør Brønnøy
ODDBJØRN SØRFJELL KVANNLI f. 1991, Produksjonsmedarbeider Brønnøy