HERØY SOKN

8850 HERØY 75068078 her.sokn@heroy-no.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 304 stemmer

Medlemmer

MARIT DAHL JØRGENSEN f. 1975 , Flyktningekonsulent
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer
LINE OLSEN f. 1975 , Enhetsleder B-hage
Nominasjonskomiteens liste 336 stemmer
ROAR ARVE AUNE f. 1961 , Arbeidsleder
Nominasjonskomiteens liste 335 stemmer
ODDRUNN PETRINE SKOGSHOLMEN DAHLHEIM f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
SVEIN ASBJØRN LUNDESTAD f. 1964 , Spesialkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
KIRSTI IVERSEN f. 1965 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 322 stemmer
SIV HESTMARK f. 1968 , Tannlege
Nominasjonskomiteens liste 317 stemmer
HEIN MAGNE PEDERSEN f. 1956 , Verkstedsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 309 stemmer

Varamedlemmer

LINDA IREN ELIASSEN f. 1976 , Helsesekretær
Nominasjonskomiteens liste 308 stemmer
RAGNHILD SJÅVIK STOKBAKKEN f. 1980 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 308 stemmer
PAULA KARIN NYRUD f. 1958 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 305 stemmer
MADS KNUTSEN f. 1988 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 305 stemmer
HILDE SVELLE f. 1972 , Vernepleier
Nominasjonskomiteens liste 293 stemmer
Se valgresultater for SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ODDRUNN PETRINE SKOGSHOLMEN DAHLHEIM f. 1953, Pensjonist Husvær
2
MARIT DAHL JØRGENSEN f. 1976, Flyktningekonsulent Sør-Herøy
3
LINE OLSEN f. 1976, Enhetsleder B-hage Nord-Herøy
4
ROAR ARVE AUNE f. 1962, Arbeidsleder Sør-Herøy
5
LINDA IREN ELIASSEN f. 1977, Helsesekretær Nord-Herøy
6
SVEIN ASBJØRN LUNDESTAD f. 1965, Spesialkonsulent Sør-Herøy
7
RAGNHILD SJÅVIK STOKBAKKEN f. 1981, Sykepleier Tenna
8
HEIN MAGNE PEDERSEN f. 1957, Verkstedsarbeider Øksningan
9
KIRSTI IVERSEN f. 1966, Lærer Nord-Herøy
10
SIV HESTMARK f. 1969, Tannlege Seløy
11
PAULA KARIN NYRUD f. 1959, Pensjonist Nord-Herøy
12
HILDE SVELLE f. 1973, Vernepleier Sør-Herøy
13
MADS KNUTSEN f. 1989, Hjelpepleier Nord-Herøy
14
IRINA SOZINOVA f. 1977, Siviløkonom Sør-Herøy
15
GERD SJÅVIK f. 1946, Pensjonist Tenna
16
ELLINOR TOVE OLSEN f. 1959, Butikkmedarbeider Seløy
17
HEIDI REGINE FURU f. 1965, Pensjonist Nord-Herøy
18
BRITH JOHANNE JAKOBSEN f. 1937, Pensjonist Seløy
19
ROAR V E DANIELSEN f. 1942, Pensjonist Sør-Herøy
20
RANDI STORHOLM HANSSEN f. 1944, Pensjonist Tenna