KORGEN SOKN

Idrettsvegen 36, 8640 HEMNESBERGET 75 19 75 30 post@hemnes.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 283 stemmer

Medlemmer

Irene Kristine Nerleir f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 335 stemmer
GRETA VALLA f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
SØLVI BENTE SKAGA f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer
SOLBJØRG SANDMO f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 309 stemmer
EINAR SOLHAUG f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer
ANNE GRETE HJERPBAKK f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 298 stemmer

Varamedlemmer

JORID LOTTE JACOBSEN OTTERMO f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
TORGEIR ÅNONLI f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 283 stemmer
Marianne Didrikke Strand f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
ANN-MARGIT ÅNONLI f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 279 stemmer
GERD JOHANNA SVARTVATN f. 1948 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
Se valgresultater for SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
IRENE KRISTINE NERLEIR f. 1951 Korgen
2
GRETA VALLA f. 1960 Korgen
3
SØLVI BENTE SKAGA f. 1967 Korgen
4
EINAR SOLHAUG f. 1950 Korgen
5
SOLBJØRG SANDMO f. 1952 Korgen
7
TORGEIR ÅNONLI f. 1970 Bjerka
8
MARIANNE DIDRIKKE STRAND f. 1973 Korgen
9
ANNE GRETE HJERPBAKK f. 1962 Korgen
10
ANN-MARGIT ÅNONLI f. 1956 Bjerka
11
GERD JOHANNA SVARTVATN f. 1949, pensjonist korgen